S.1 - Eğitim öğretim içeriklerini evrensel bilim anlayışına uygun olarak sürekli geliştirmek.

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%

S.2 - Süreç ve mekanlarda bilişim teknolojilerinin etkin kullanılmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak.

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%

S.3 - Uzaktan eğitim ve yaşam boyu öğrenim projeleri ile eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%

S.4 - Eğitim öğretimde uluslararasılaşma seviyesini artırmak.

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%

S.5 - Bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek.

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%

S.6 - Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet üretmek ve destek sağlamak.

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%

S.7 - Kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli desteği sağlamak ve sürekli iyileştirmek.

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%

S.8 - Kurumsal gelişimin gerçekleştirilmesi için paydaş memnuniyetini esas alan işbirliği ve yenilikçilik kültürü oluşturmak.

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%