KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN AMACI
Sürekli olarak kurumsal gelişimi bir kurum kültürü olarak benimseyen Sakarya Üniversitesi'nde uygulanan yaklaşımlar kurumsal olarak yürütülmektedir. Bu yaklaşımlar içerisinde en önemlileri olan Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi ve Kalite Yönetim yaklaşımlarıdır. Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi'nin amacı bu yaklaşımların Sakarya Üniversitesi'nde uygulanması için birimlere ve liderlere gerekli desteği sağlamaktır.


MİSYONUMUZ
İnsanlığa değer katan girişimci bireyler yetiştirmek ve evrensel nitelikte bilgi, teknoloji ve hizmet üretmektir.


VİZYONUMUZ
Ürettiği evrensel nitelikteki bilgi ve teknoloji ile Türkiye ve dünyada paydaşlarının geleceğine yön veren bir üniversite olmaktır.


TEMEL DEĞERLERİMİZ

Bilimin evrenselliğine inanmak,
Akademik özgürlüğü desteklemek,
Yönetişimi hâkim kılmak,
Sürekli iyileştirmeyi benimsemek,
Etik ilkelere uymak,


KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİMİZ

Öğrenci Odaklılık
Akademik Başarı
Yenilikçilik ve Yaratıcılık
Bilişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması
Üretilen Bilginin Kullanılmasının ve Yaygınlaşmasının Sağlamak
Değişim Yönetimi
Çalışanların Gelişimi ve Motivasyonu
Ekip Çalışması ve Yönetişim


Eski Sistemler

Daha önce kullanılan 2009-2013 Stratejik Planı Bilgi Sistemidir. 2009-2013 Stratejik Plan Sistemine Gitmek için buraya tıklayınız
Daha önce kullanılan 2014-2018 Stratejik Planı Eski Bilgi Sistemidir. 2014-2018 Stratejik Plan Eski Sistemine Gitmek için buraya tıklayınız

Stratejiler

S.1 - Eğitim öğretim içeriklerini evrensel bilim anlayışına uygun olarak sürekli geliştirmek.
S.2 - Süreç ve mekanlarda bilişim teknolojilerinin etkin kullanılmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak.
S.3 - Uzaktan eğitim ve yaşam boyu öğrenim projeleri ile eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamak.
S.4 - Eğitim öğretimde uluslararasılaşma seviyesini artırmak.
S.5 - Bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek.
S.6 - Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet üretmek ve destek sağlamak.
S.7 - Kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli desteği sağlamak ve sürekli iyileştirmek.
S.8 - Kurumsal gelişimin gerçekleştirilmesi için paydaş memnuniyetini esas alan işbirliği ve yenilikçilik kültürü oluşturmak.